Thế Giới Bên Kia

Thế Giới Bên Kia Kingdom Come (2014)

Nội dung phim

Một nhóm người lạ thức dậy trong một bệnh viện bị bỏ rơi để tìm thấy chính mình cuống vào một lực lượng siêu nhiên với ý định độc ác ...

Thế Giới Bên Kia

Từ khóa

Bình Luận