Thế Giới Ngầm 3: Người Sói Nổi Dậy

Thế Giới Ngầm 3: Người Sói Nổi Dậy Underworld: Rise Of The Lycans (2009)

Nội dung phim

Phim Thế Giới Ngầm 3: Người Sói Nổi Dậy là câu chuyện prequel dấu vết nguồn gốc của mối thù máu từ nhiều thế kỷ giữa ma cà rồng quý tộc và nô lệ từng bỏ của họ, Lycans. Phim Thế Giới Ngầm 3: Người Sói Nổi Dậy Trong thời Trung Cổ, một Lycan trẻ tên Lucian nổi lên như là một nhà lãnh đạo mạnh mẽ những người biểu tình người sói nổi dậy chống lại Viktor, vua ma cà rồng độc ác đã bắt làm nô lệ cho chúng. Lucian được sự tham gia của người tình bí mật của mình, Sonja, trong trận chiến chống lại quân đội Vampire và cuộc đấu tranh của mình cho Lycan tự do. Chúc các bạn xem phim Underworld: Rise Of The Lycans vui vẻ.

Thế Giới Ngầm 3: Người Sói Nổi Dậy

Cảnh Trong Phim Thế Giới Ngầm 3: Người Sói Nổi Dậy - Ảnh 1

Thế Giới Ngầm 3: Người Sói Nổi Dậy

Cảnh Trong Phim Thế Giới Ngầm 3: Người Sói Nổi Dậy - Ảnh 2

Thế Giới Ngầm 3: Người Sói Nổi Dậy

Cảnh Trong Phim Thế Giới Ngầm 3: Người Sói Nổi Dậy - Ảnh 3

Thế Giới Ngầm 3: Người Sói Nổi Dậy

Cảnh Trong Phim Thế Giới Ngầm 3: Người Sói Nổi Dậy - Ảnh 4

Thế Giới Ngầm 3: Người Sói Nổi Dậy

Cảnh Trong Phim Thế Giới Ngầm 3: Người Sói Nổi Dậy - Ảnh 5

Từ khóa

Bình Luận