Thế Lực Cạnh Tranh

Thế Lực Cạnh Tranh Fighting Time (2017)

Nội dung phim

Thế Lực Cạnh Tranh, Fighting Time phim truyền hình này phản ánh thực tế của những người trưởng thành trẻ Trung Quốc trong xã hội hiện đại và có ý định truyền cảm hứng cho những người trẻ thực hiện ước mơ của họ thông qua sự kiên trì, ngay cả khi đối mặt với nghịch cảnh và cám dỗ.

Hình ảnh trong phim

Từ khóa

Bình Luận
Chức năng đang được cập nhập