Theo Dấu Đức Tin

Theo Dấu Đức Tin The Case for Christ (2017)

Nội dung phim

Theo Dấu Đức Tin, The Case for Christ được dựa trên câu chuyện có thật của một nhà báo điều tra đoạt giải - và đã tin rằng người vô thần - những người áp dụng những kỹ năng báo chí và pháp lý của mình để bác bỏ đức tin Kitô mới được tìm thấy của vợ mình ... với những kết quả bất ngờ, thay đổi cuộc sống.

Hình ảnh trong phim

Từ khóa

Bình Luận