Theo Đuổi Hào Quang

Theo Đuổi Hào Quang Beyond The Lights (2014)

Nội dung phim

Theo Đuổi Hào Quang những áp lực của sự nổi tiếng có ca sĩ siêu sao Noni trên mép, cho đến khi cô gặp Kaz, một cảnh sát trẻ, những người hoạt động để giúp cô có đủ can đảm để phát triển tiếng nói của riêng mình và phá vỡ miễn phí để trở thành nghệ sĩ, cô đã có nghĩa là để được.

Theo Đuổi Hào Quang

Theo Đuổi Hào Quang

Theo Đuổi Hào Quang

Từ khóa

Bình Luận