Thị Trấn Midnight: Phần 2

Thị Trấn Midnight: Phần 2 Midnight, Texas Season 2 (2018)

Nội dung phim

Thị Trấn Midnight: Phần 2, Midnight Texas: Season 2 một khách sạn mới đã được hoạt động tại thị trấn Midnighters; Manfred đề cập đến hậu quả của việc chiếm đoạt sáu con quỷ. Manfred điều tra một vụ giết người khủng khiếp trong khách sạn; Kết nối tâm linh của Lem và Olivia thúc đẩy một nêm giữa chúng; Cuộc sống của Bobo đang gặp nguy hiểm.

Hình ảnh trong phim

Trailer trong phim

Từ khóa

Bình Luận
Chức năng đang được cập nhập