Thiên Bẩm Phần 1

Thiên Bẩm Phần 1 The Gifted Season 1 (2017)

Nội dung phim

Thiên Bẩm Phần 1, The Gifted Season 1 trong một thế giới mà con người bị đột biến kỳ lạ và có thể gây nguy hại cho những người xung quanh, một viện nghiên cứu cho những người đột nhập chiến đấu để đạt được hòa bình cùng tồn tại với nhân loại. Một gia đình ngoài thành phố buộc phải chạy trốn khi bọn trẻ được phát hiện có quyền năng đột biến.

Hình ảnh trong phim

Từ khóa

Bình Luận