Thiên Hà Phần 2

Thiên Hà Phần 2 The Expanse Season 2 (2017)

Nội dung phim

Thiên Hà Phần 2, The Expanse Season 2 trong cuộc tìm kiếm những gì còn sót lại trong tàu vũ trụ bị hư hỏng, họ phát hiện ra một nguyên mẫu có thể gây diệt vong cho loài người trên trái đất. Joe Miller và các phi hành đoàn của mình đang điều tra thêm những âm mưu gây ra thảm họa này nhưng lại không chắn chắn về nhiệm vụ này. Nhóm của Holden vẫn tiếp tục tìm thêm dữ liệu về nguyên mẫu để ạo ra kháng sinh khắc phục nó. Chúc các bạn xem phim vui vẻ.

Hình ảnh trong phim

Từ khóa

Bình Luận