Thiên Khanh Ưng Liệp

Thiên Khanh Ưng Liệp Eagles And Youngster (2018)

Nội dung phim

Thiên Khanh Ưng Liệp, Eagles And Youngster bộ phim kể về cậu thanh niên Trương Bảo Khán, cùng với hai người bạn của mình lên núi tìm thuốc cho người thân. Tại đây, khu vực của các loài chim ưng lớn nhiều dốc đá nguy hiểm vào mùa tuyết rơi. Ba người phải vượt qua khó khăn ấy....

Hình ảnh trong phim

Trailer trong phim

Từ khóa

Bình Luận
Chức năng đang được cập nhập