Thiên Sư Chung Quỳ

Thiên Sư Chung Quỳ Legend Of Beauty (2009)

Nội dung phim

Thiên Sư Chung Quỳ, Legend Of Beauty kể về vị thần Chung Quỳ là vị thần diệt yêu trừ ma trong truyền thuyết dân gian Trung Hoa . Từ cổ chí kim , những câu chuyện giáng yêu trừ ma của Chung Quỳ rất rộng rãi người quen thuộc . Theo sử sách, Chung Quỳ là người thời Đường Minh Hoàng , vô cùng tuyệt vời . Đến khi lên kinh ứng thí , được chủ khảo xem là kỳ tài . Thế nhưng lúc lên điện ứng thí , gian thần Lư Kỷ lại lấy tướng mạo xét người , Chung Quỳ vốn xấu xí , bị Lư Kỷ buông lời xúc xiểm , vì quá tức giận đã đâm đầu vào cột mà chết , chấn động triều đình . Ngọc Đế đã đứng ra chủ trì công đạo , phong cho Chung Quỳ khiến vị thần phụ trách giáng yêu trừ ma chốn nhân gian. Phim Thiên Sư Chung Quỳ thuật lại chuyện Chung Quỳ cùng huynh đệ kết nghĩa Liễu Hàm Yên , Vương Phú Khúc giáng yêu trừ ma chốn dương gian , đề cao loại thiện , cộng những ân oán tình cừu chốn trần gian . Phim dùng thủ pháp ma ảo để diễn tả mỹ lệ ái tình…

Hình ảnh trong phim

Từ khóa

Bình Luận
Chức năng đang được cập nhập