Thiếu Nữ

Thiếu Nữ Night’s Tightrope (2017)

Nội dung phim

Thiếu Nữ, Night’s Tightrope cậu chuyện về một học sinh Yuki, vì muốn được tận mắt chứng thời điểm điểm một con người chết đi như thế nào nhưng cô không có được sự cam đảm để dám nhìn. Cô đã có ý nghĩ đó sau khi cảm thấy ghen tị với câu chuyện của một sinh viên chuyển trường về việc nhìn thấy xác chết của một người bạn.

Yuki có bạn là Atsuko (Mizuki Yamamoto). Cô đã bị bắt nạt trong quá khứ và có vấn đề lo lắng. Cô tình nguyện viên tại một nhà dưỡng lão cho kỳ nghỉ hè của cô, với hy vọng rằng cô sẽ có được sự can đảm nếu cô nhìn thấy thời điểm một người chết.

Hình ảnh trong phim

Từ khóa

Bình Luận