Thợ Săn Quỷ

Thợ Săn Quỷ Don't Kill It (2016)

Nội dung phim

Thợ Săn Quỷ, Don't Kill It trong một thị trấn gần khu rừng ma có một con quỷ cổ đại là vô tình được giải thoát tại một thị trấn Mississippi dân cư thưa thớt của Chickory Creek, hy vọng duy nhất sống sót nằm trong tay của một đốm cũ quỷ thợ săn Jebediah Woodley và đối tác miễn cưỡng FBI đại lý của mình Evelyn Pierce.

Hình ảnh trong phim

Từ khóa

Bình Luận