Thợ Săn Xác Sống

Thợ Săn Xác Sống Zombie Hunter (2013)

Nội dung phim

Phim Thợ Săn Xác Sống được thiết lập trong một Zombie đất hoang hậu khải huyền do đường bí ẩn ma túy "NATAS". Chúng tôi theo một người đàn ông không còn gì khác hơn một nhịp lên Camaro và một thân cây đầy đủ súng và rượu. Ông chạy xuống ăn thịt, săn bắn thể thao và mua lại, trong khi cũng đang chạy từ quá khứ của mình. Sau khi đâm vào một nhóm nhỏ những người sống sót, những người đang ở mức thấp trên tài nguyên, anh quyết định giúp một tay. Nhưng một cuộc tấn công bất ngờ của những người ăn thịt buộc họ chạy trốn và đưa kỹ năng của Hunter để kiểm tra.

Thợ Săn Xác Sống

Thợ Săn Xác Sống

Thợ Săn Xác Sống

Thợ Săn Xác Sống

Từ khóa

Bình Luận