Thời Đại Của Người Hoits

Thời Đại Của Người Hoits Age Of The Hobbits (2012)

Nội dung phim

Phim Thời Đại Của Người Hoits Trọn Bộ: Phim hành động lấy bối cảnh về người tiền sử nói về hai bộ tộc người , người lùn và người quỷ , sống dưới sự áp bức của người quỷ cưỡi những con quái vật bay , người lùn đã bỏ trốn , được hai người lạ giúp đỡ họ chống lại sự áp bức

Từ khóa

Bình Luận