Thời Đại Phụ Tử Mới

Thời Đại Phụ Tử Mới Love Cycle (1994)

Nội dung phim

Thời Đại Phụ Tử Mới, Love Cycle phim là một mối tình cha con khác thường, tuy không cùng dong máu nhưng còn hơn ruột thịt. Lý Thế Dân thấy áy náy vì bạn mình chết vì mình, dưới sự thúc đẩy của tình nghĩa và trách nhiệm, chàng hứa hẹn chăm non đứa con tên Tinh của người bạn. Tánh tình Tinh ngang ngược khiến Dân khó xử và người vợ cũng vì thế mà bỏ nhà.Từ đó, Tinh mới biết lỗi sông lương tựa với Dân.

Thời Đại Phụ Tử Mới, Love Cycle

Thời Đại Phụ Tử Mới, Love Cycle

Thời Đại Phụ Tử Mới, Love Cycle

Từ khóa

Bình Luận