Thomas Và Những Người Bạn

Thomas Và Những Người Bạn Thomas & Friends: Tale of the Brave (2014)

Nội dung phim

Với sự giúp đỡ của người bạn mới quen Gator, Percy dần hiểu ra ý nghĩa của lòng dũng cảm và phân biệt được nhiều điều, với sự ngông cuồng của tuổi trẻ. Một bộ phim hay cho trẻ em đầy ý nghĩa nhân văn và trả lời được cho các em vô vàn câu hỏi tại sao...

Thomas Và Những Người Bạn

Chúc các bạn xem phim vui vẻ.

Từ khóa

Bình Luận