Thú Hoang Nổi Loạn Phần 1

Thú Hoang Nổi Loạn Phần 1 Zoo Season 1 (2015)

Nội dung phim

Thú Hoang Nổi Loạn Phần 1, Zoo Season 1 gần đây một loạt con thú nối loạn tấn công con người không rõ nguyên do. Để kiểm chứng lý do ấy, một nhóm nghiên cứu đã lên kế hoạch điều tra vụ này. Họ dần phát hiện ra những mối liên quan nổi loạn ấy đều do ảnh hưởng của con người mà ra...

Sở Thú Phần 1

Sở Thú Phần 1

Sở Thú Phần 1

Từ khóa

Bình Luận