Thương Nhân

Thương Nhân Traders (2015)

Nội dung phim

Nếu con người bình thường có lý do hoàn hảo để giết những người khác? Để không phải sống trong bần cùng khổ cực, tất cả được thực hiện theo một luật lệ riêng, luật lệ Trao Đổi.

Từ khóa

Bình Luận