Tia Chớp Đen Phần 2

Tia Chớp Đen Phần 2 Black Lightning Season 2 (2018)

Nội dung phim

Tia Chớp Đen Phần 2, Black Lightning Season 2 sau khi Pierces sống sót sau đòn tấn công của Tobias, hội đồng quản trị Garfield xem xét một chuyển động để ngăn chặn trường học lo ngại cho sự an toàn của học sinh. Jefferson phải phá vỡ các tin tức cho sinh viên và giảng viên của mình rằng ông đang bước xuống; đấu tranh với cuộc sống mới của mình như Painkiller, Kahlil trả một chuyến viếng thăm Jennifer với hy vọng sửa chữa mọi thứ; Tobias tiếp tục ban hành kế hoạch của mình.

Hình ảnh trong phim

Trailer trong phim

Từ khóa

Bình Luận
Chức năng đang được cập nhập