Tiếng Gọi Quốc Gia

Tiếng Gọi Quốc Gia Call Of The Country (2010)

Nội dung phim

Phim Tiếng Gọi Quốc Gia kể về Cảnh sát, tình báo là một ngành nghề nghiêm túc và nguy hiểm? Nhưng có 1 thứ mà ngay cả trong nghề sắt đá ấy vẫn phát triển tốt tươi và đáng yêu - đó chính là tình yêu Sẽ ra sao nếu chuyện tình của một chuyên viên tình báo và một hình cảnh mang đầy màu sắc hài hước? Phim Tiếng Gọi Quốc Gia Bên cạnh những vấn đề chuyên ngành, Call of the country là 1 góc nhìn khác cho 1 ngành được cho là khô khan, cứng nhắc. Phim Tiếng Gọi Quốc Gia Để cho thấy rằng tình yêu, nụ cười luôn có mặt ở khắp mọi nơi

Tiếng Gọi Quốc Gia

Cảnh Trong Phim Tiếng Gọi Quốc Gia - Ảnh 1

Tiếng Gọi Quốc Gia

Cảnh Trong Phim Tiếng Gọi Quốc Gia - Ảnh 2

Tiếng Gọi Quốc Gia

Cảnh Trong Phim Tiếng Gọi Quốc Gia - Ảnh 3

Tiếng Gọi Quốc Gia

Cảnh Trong Phim Tiếng Gọi Quốc Gia - Ảnh 4

Tiếng Gọi Quốc Gia

Cảnh Trong Phim Tiếng Gọi Quốc Gia - Ảnh 5

Từ khóa

Bình Luận