Tiếng Súng

Tiếng Súng Thuppakki (2012)

Nội dung phim

Tiếng Súng, Thuppakki câu chuyện về một viên đại úy của quân đội có nhiệm vụ theo dõi tiêu diệt băng nhóm khủng bố, và tìm ra các thế lực trong nội bộ của mình

Hình ảnh trong phim

Từ khóa

Bình Luận