Tiếng Thét Phần 3

Tiếng Thét Phần 3 Scream Season 3 (2018)

Nội dung phim

Tiếng Thét Phần 3, Scream Season 3 khi mẹ của Emma, ​​Maggie, đã cố liên lạc với Brandon James sau khi nghi ngờ anh vẫn còn sống, màn cuối có thể đã xác nhận rằng anh ta thực sự không chết. Chú ý Maggie để lại cho anh ta bị đâm vào thân cây.

Không phải đề cập đến cuộc gọi điện thoại đáng yêu ít Kieran nhận được trong khi ông đang ở trong tù từ giọng nói yêu thích của chúng tôi, creepy slasher. Khuôn mặt kinh hãi của Kieran đã cho thấy anh đã bị đánh thức bởi cuộc gọi hoặc tự hỏi làm thế nào anh ta có bộ điều hợp giọng nói như anh đã làm?

Hình ảnh trong phim

Từ khóa

Bình Luận