Tiểu Môn Thần

Tiểu Môn Thần Little Door Gods (2015)

Nội dung phim

Tiểu Môn Thần, Little Door Gods phim kể về một cuộc khủng hoảng ở Trung Quốc Linh Giới - con người không tin vào thần thánh nữa! Một cửa Thiên Chúa, phải đối mặt với tình trạng thất nghiệp, liên doanh vào thế giới con người để chứng minh giá trị của mình, dẫn đến những tình huống bất ngờ và biến đổi đối với con người và tinh thần như nhau.

Tiểu Môn Thần, Little Door Gods

Từ khóa

Bình Luận