Tình Dục Là Chuyện Nhỏ 1

Tình Dục Là Chuyện Nhỏ 1 Sex Is Zero 1 (2002)

Nội dung phim

Tình Dục Là Chuyện Nhỏ 1 là câu chuyện hài bựa 18+ tại Đại học Sunjong, một vài học sinh nghiêm trọng, bao gồm cả Eun-hyo, người làm việc chăm chỉ thể dục nhịp điệu với hy vọng làm tốt trong một cuộc thi quốc gia. Hầu hết các sinh viên goof off: uống rượu, tiệc tùng, và tập trung vào quan hệ tình dục. Eun-shik, một sinh viên luật, người đã làm trong quân đội, cũ nhưng xã hội vớ vẩn.

Tình Dục Là Chuyện Nhỏ 1

Tình Dục Là Chuyện Nhỏ 1

Tình Dục Là Chuyện Nhỏ 1

Từ khóa

Bình Luận