Tình Thầy Trò

Tình Thầy Trò Wrestling aka Resseuring (2016)

Nội dung phim

Tình Thầy Trò, Wrestling aka Resseuring về một giáo sư nghệ thuật (Hae-Joo) mà căng thẳng sống trong mối quan hệ với một trong những học sinh của mình tìm thấy một dòng chào đón trong các hình thức của một quả bom brunette (Kang Shin-Hye).

Từ khóa

Bình Luận