Tình Xưa Nghĩa Cũ

Tình Xưa Nghĩa Cũ My Old Lady (2014)

Nội dung phim

Tình Xưa Nghĩa Cũ kể về một người Mỹ được thừa hưởng một căn hộ ở Paris mà đi kèm với nó là một cư dân bất ngờ.

Tình Xưa Nghĩa Cũ

Tình Xưa Nghĩa Cũ

Tình Xưa Nghĩa Cũ

Từ khóa

Bình Luận