Tối Hậu Thư Của Bourne

Tối Hậu Thư Của Bourne The Bourne Ultimatum (2007)

Nội dung phim

Tối Hậu Thư Của Bourne, The Bourne Ultimatum kể về chuyến phiêu lưu của Bourne lại một lần nữa chạy trốn, lần này tình cờ gặp phóng viên Simon Ross, người đang cố gắng để công bố dịch Blackbriar - một nâng cấp cho dự án Treadstone - trong một loạt các cột báo. Bourne thiết lập một cuộc họp với Ross và nhận ra ngay lập tức họ đang được quét. Thông tin từ các phóng viên khuấy động một bộ mới của kỷ niệm, và Bourne phải cuối cùng, cuối cùng, phát hiện ra quá khứ đen tối của mình trong khi dodging các nỗ lực tốt nhất của Công ty trong cố gắng để tiêu diệt hắn.

Hình ảnh trong phim

Từ khóa

Bình Luận