Trả Thù Kiểu Mỹ

Trả Thù Kiểu Mỹ American Muscle (2014)

Nội dung phim

Phim Trả Thù Kiểu Mỹ của Ravi Dhar người Mỹ sản xuất năm 2014 với sự tham gia của các diễn viên nổi tiếng như Nick Principe, Robin Sydney, Todd Farmer. Trong phim John Falcon trải qua 10 năm khó khăn trong tù. Bây giờ anh có 24 giờ để trả thù tất cả những ai đã đưa anh vào đó.

Hình ảnh trong phim

Từ khóa

Bình Luận