Trại Trẻ Hư

Trại Trẻ Hư Bad Kids of Crestview Academy (2017)

Nội dung phim

Trại Trẻ Hư, Bad Kids of Crestview Academy câu chuyện sau cái chết của một nữ sinh tại học viện Crestview, một nhóm học sinh có liên quan phải tới buổi cấm túc ngày thứ Bảy. Khi cô học sinh khóa dưới Siouxie tìm cách tham gia vào nhóm này để tìm hiểu về cái chết của chị gái mình, buổi cấm túc đã trở thành một buổi hẹn chết chóc.

Hình ảnh trong phim

Từ khóa

Bình Luận