Trận Chiến Năm 1944

Trận Chiến Năm 1944 1944 (2015)

Nội dung phim

Các sự kiện của cuộc chiến tranh trong năm 1944, từ Blue Hills để Sõrve Peninsula. Thể hiện qua con mắt của những người lính Estonian người đã phải chọn bên và chiến đấu chống lại anh em đồng nghiệp. Lựa chọn đã được thực hiện, không chỉ bởi những người lính, mà còn bởi những người thân yêu của họ.

Trận Chiến Năm 1944

Trận Chiến Năm 1944

Trận Chiến Năm 1944

Từ khóa

Bình Luận