Trấn Hồn Nhai

Trấn Hồn Nhai Rakshasa Street (2017)

Nội dung phim

Trấn Hồn Nhai, Rakshasa Street vào thời Ngụy Võ, Tào Diệm Binh vốn là La Sát Nhai Trấn Hồn tướng, đã tự mình thề bảo vệ Linh Vực muôn đời bình an. Người Ký Linh - Hạ Linh bất ngờ xâm nhập, khiến cho Linh Vực sóng gió biến động. Thế lực tà ác thần bí luôn nằm trong bóng tối đột nhiên nổi dậy, khiến cho nhân thế và kết giới Linh Vực bị phá huỷ. Để bảo vệ nhà cửa, bạn bè cùng với đạo nghĩa trong tim, Tào Diệm Binh cùng với oan gia yêu thích Hạ Linh bước vào hành trình trấn hồn.

Hình ảnh trong phim

Từ khóa

Bình Luận