Triệu Thị Cô Nhi

Triệu Thị Cô Nhi Sacrifice (2010)

Nội dung phim

Triệu Thị Cô Nhi câu chuyện lịch sử nổi tiếng từ thời Xuân Thu từng được chép trong sử ký Tư Mã Thiên. Năm 590 trước Công nguyên, vua Tấn Linh Công nghe sự sàm tấu của Đại tướng quân Đồ Ngạn Giả đã tru di gia tộc Thượng khanh Triệu Sóc. Vốn Triệu Sóc trước kia do phát hiện ra Đồ Vi, cha Đồ Ngạn Giả mưu gian với ngoại bang, tấu lên vua xin xử tử nhưng xét xá miễn cho con trai duy nhất của Đồ Vi.

Triệu Thị Cô Nhi, Sacrifice

Triệu Thị Cô Nhi, Sacrifice

Triệu Thị Cô Nhi, Sacrifice

Từ khóa

Bình Luận