Trò Chơi Hủy Diệt

Trò Chơi Hủy Diệt MindGamers (2017)

Nội dung phim

Trò Chơi Hủy Diệt, MindGamers kể về một nhóm sinh viên xuất sắc cố gắng tạo ra một mạng thần kinh có ý thức tập thể kết nối thông qua một máy tính lượng tử, một bước tiến vỹ đại trong tương lai. Họ khám phá ra rằng các kỹ năng vận động và tri thức của từng cá thể có thể được truyền cho nhau thông qua lý thuyết lượng tử. Nhóm tin rằng đây là 1 bước tiến vượt bậc cho sự tương lai của nhân loại. Tuy nhiên sau đó, họ phát hiện ra bản thân chỉ là một phần của một âm lưu to lớn và độc ác. Chúc các bạn xem phim vui vẻ.

Hình ảnh trong phim

Từ khóa

Bình Luận