Trò Gắn Thẻ

Trò Gắn Thẻ Tag (2018)

Nội dung phim

Trò Gắn Thẻ, Tag xoay quanh về một nhóm nhỏ các bạn cùng lớp cũ tổ chức 1 trò chơi phức tạp, hàng năm của thẻ đề nghị một số người đi du lịch khắp nơi trên đất nước.

Hình ảnh trong phim

Trailer trong phim

Từ khóa

Bình Luận
Chức năng đang được cập nhập