Trong Làn Khói Sương

Trong Làn Khói Sương In The Fog (V Tumane / Im Nebel) (2012)

Nội dung phim

Trong Làn Khói Sương là câu chuyện biên giới phía Tây của Liên Xô năm 1942. Khu vực này là dưới sự chiếm đóng của Đức. Một người đàn ông bị cáo buộc sai của sự hợp tác. Tuyệt vọng để cứu nhân phẩm của mình, ông phải đối mặt với sự lựa chọn đạo đức không thể.

Trong Làn Khói Sương

Trong Làn Khói Sương

Trong Làn Khói Sương

Từ khóa

Bình Luận