Trước Trận Lũ Lụt

Trước Trận Lũ Lụt Before the Flood (2016)

Nội dung phim

Trước Trận Lũ Lụt, Before the Flood phim tài liệu về những hình ảnh và hậu quả mà sự biến đổi khí hậu này mang lại cũng như những biện pháp để ngăn chặn sự diệt vong của các loại động vật quý hiếm và hệ sinh thái trước môi trường khắc nghiệt nay...

Hình ảnh trong phim

Từ khóa

Bình Luận