Trường Bình Công Chúa

Trường Bình Công Chúa SCTV9 (2003)

Nội dung phim

Trường Bình Công Chúa kể về Trường Bình và Chiêu Nhân là công chúa lá ngọc cành vàng, từ bé cùng với con quan đại thần là Châu Thế Hiển chơi đùa và học hành trong hoàng cung. Thời gian dài Trường Bình và Thế Hiển cũng gặp lại nhau, nhưng bên cạnh Thế Hiển đã có Lý Ngọc Nhàn. Cuối cùng, trải qua nhiều khó khăn, Thế Hiển cũng được thành duyên vói Trường Bình.

Ngày sắc phong phò mã cũng là ngày Thế Hiển vâng lệnh vua dẫn binh đánh giặc Mãn Thanh … Lý Tự Thành và Ngô Tam Quế làm phản, Thế Hiển phải dẫn binh về kinh cần vương, bảo vệ đất nước tránh thù trong giặc ngoài … Lúc đó, Chiêu Nhân đem lòng yêu Thế Hiển nhưng không được đáp lại đã sắp đạt mưu sâu giết hại Trường Bình .

Từ khóa

Bình Luận