Trường Học Xác Sống

Trường Học Xác Sống Detention of the Dead (2013)

Nội dung phim

Phim Trường Học Xác Sống hài và kinh dị đoàn kết trong "The Breakfast Club" đáp ứng "Shaun of the Dead" câu chuyện về một nhóm kỳ quặc học sinh trung học người tự thấy mình bị mắc kẹt trong trại giam với bạn học của mình đã biến thành một đám Zombies. Họ có thể đặt sự khác biệt của họ sang một bên và làm việc cùng nhau để tồn tại đêm? cơ hội béo! Đây là trường trung học sau khi tất cả.

Detention of the Dead, Trường Học Xác Sống

Detention of the Dead, Trường Học Xác Sống

Detention of the Dead, Trường Học Xác Sống

Từ khóa

Bình Luận