Truy Tìm Tượng Phật

Truy Tìm Tượng Phật Ong Bak : The Thai Warrior (2003)

Nội dung phim

Phim Truy Tìm Tượng Phật Online, Một hôm, đầu tượng Phật của ngôi làng (được gọi là Ong Bak) bị một tên anh chị trong băng tội phạm cướp đi, Ting tình nguyện lên Bangkok truy tìm. Lên thành phố, anh viện đến sự trợ giúp của một gã đồng hương, nhưng gã này đã mất gốc, sống cuộc đời của một gã ma cô, nợ nần tùm lum. Phim Truy Tìm Tượng Phật Chính gã đã gián tiếp buộc Ting tham gia vào xới đấu ở các câu lạc bộ võ thuật như một hình thức kiếm tiến cho hắn qua các cuộc độ.

Hình ảnh trong phim

Từ khóa

Bình Luận