Truyền Thuyết Rồng Thiên

Truyền Thuyết Rồng Thiên Dragon Lore: Curse Of The Shadow (2013)

Nội dung phim

Truyền Thuyết Rồng Thiên, Dragon Lore: Curse Of The Shadow một thợ săn tiền thưởng yêu tinh tàn nhẫn (Nemyt) bắn hạ con rồng được cưỡi bởi pháp sư Orc chạy trốn, Fangtor Bloodmoon. Khi Fangtor từ chối đầu hàng lặng lẽ, người thợ săn phải chiến đấu cho cuộc sống của chính mình trước kẻ ác nguy hiểm, và ra đi không chỉ bằng cái đầu.

Hình ảnh trong phim

Trailer trong phim

Từ khóa

Bình Luận
Chức năng đang được cập nhập