Tuổi Nổi Loạn 3: Phần Cuối

Tuổi Nổi Loạn 3: Phần Cuối Hormones 3: The Final Season (2015)

Nội dung phim

Tuổi Nổi Loạn 3: Phần Cuối sau khi kết thúc mùa trước khi tới gần một. Năm ngoái, ngôi sao GTH Bangkok và Barcelona đã phát hành đoạn trailer đầu tiên ra mắt, người hâm mộ có thể xem các poster chính thức được phát hành trước đó. Với khẩu hiệu kêu gọi mọi người điên. "Những vết thương .. Xây dựng "Đau" và "tăng cường" cùng một lúc. "

Tuổi Nổi Loạn 3: Phần Cuối

Từ khóa

Bình Luận
Chức năng đang được cập nhập