Tuyến Đường Chết

Tuyến Đường Chết Scenic Route (2013)

Nội dung phim

Tuyến Đường Chết, Scenic Route một cuộc giết chóc diễn ra khi Mitchell và Carter gặp phải căng thẳng khi xe tải của họ rơi xuống trên một con đường sa mạc biệt lập khi họ bắt đầu tấn công các quyết định trong cuộc sống của nhau với sự tàn bạo không lay chuyển.

Hình ảnh trong phim

Trailer trong phim

Từ khóa

Bình Luận
Chức năng đang được cập nhập