Vạn Lý Trường Thành

Vạn Lý Trường Thành The Great Wall (2016)

Nội dung phim

Vạn Lý Trường Thành, The Great Wall một bộ phim xoay quanh về những cuộc chiến tranh đẫm máu ở Vạn Lý Trường Thành nơi mà nhiều đời vua tàu đóng đô ở đây. Một nhóm lính đánh thuê ở Châu âu đến đây để giải cứu một con tin đang bị giam giữ dưới chân thành. Họ đã nhận lệnh bằng mọi giá phải giải thoát cho dù hy sinh cả tính mạng mình, với nhiều cách khích tướng của các vương triều đánh nhau để lợi dụng sơ hở để cứu người. Với chiến tranh liên miên gây ra chết chóc biết bao nhiêu người, Wang một nhà giả kim chuyên sáng tạo trí tuệ và công nghệ nhiệm vụ là đưa ra những đề án và các loại vũ khí để đánh bại các cuộc tấn công.

Vạn Lý Trường Thành, The Great Wall

Vạn Lý Trường Thành, The Great Wall

Vạn Lý Trường Thành, The Great Wall

Từ khóa

Bình Luận