Vệ Sĩ Bí Mật

Vệ Sĩ Bí Mật The Bodyguard (1992)

Nội dung phim

Vệ Sĩ Bí Mật kể về một ca sĩ nhạc pop đã nhận được ghi chú đe dọa, và quản lý của cô đã thuê một vệ sĩ được biết đến với công việc tốt của mình. Các vệ sĩ Ruffles lông của ca sĩ và hầu hết các đoàn tùy tùng của mình bằng cách thắt chặt an ninh hơn là họ cảm thấy là cần thiết. Các vệ sĩ bị ám ảnh bởi thực tế rằng ông là nhân viên mật vụ của Tổng Thống Reagan, nhưng đây không phải để ngăn chặn các cuộc tấn công của Hinckley. Cuối cùng các vệ sĩ và ca sĩ bắt đầu một mối tình, và cô bắt đầu tin rằng mình là biện pháp phòng ngừa cần thiết khi các stalker tấn công gần nhà.

Vệ Sĩ Bí Mật

Vệ Sĩ Bí Mật

Vệ Sĩ Bí Mật

Từ khóa

Bình Luận