Vị Vua Trái Pháp

Vị Vua Trái Pháp Outlaw King (2018)

Nội dung phim

Vị Vua Trái Pháp, Outlaw King sau khi được tuyên bố là Outlaw của Đế quốc Anh đang chiếm đóng, Robert the Bruce (Chris Pine) tăng một đội quân của những chiến binh Scotland trong cuộc nổi loạn. Xoắn và biến tất cả trên khắp vùng nông thôn Scotland dẫn bộ phim này trên một sử thi, "đúng với sự kiện lịch sử", hành trình mà nắm bắt chủ nghĩa anh hùng ở cốt lõi của nó!

Hình ảnh trong phim

Trailer trong phim

Từ khóa

Bình Luận
Chức năng đang được cập nhập