Viện Dệt Hoàng Cung

Viện Dệt Hoàng Cung A Weaver On The Horizon (2012)

Nội dung phim

Phim kể về cuộc đời của Hoàng Xảo Nhi, được xem là người đã khai sáng ra thời kỳ mới cho nghề dệt Trung Hoa, người đã cải tiến kỹ thuật dệt vải, nâng nó lên tầm cao mới. Vì tài nghệ xuất chúng, Xảo Nhi được tuyển vào hoàng cung làm ở Nghê Thường Các, cũng là nơi bắt đầu những gian truân, trắc trở của cuộc đời nàng. Trải qua bao sóng gió, Xảo Nhi vẫn dành mọi tâm huyết cho nghề và cải cách triệt để kỹ thuật dệt vải đương thời.

A Weaver On The Horizon

A Weaver On The Horizon

Từ khóa

Bình Luận