Vịnh Chết

Vịnh Chết The Bay (2012)

Nội dung phim

Bộ phim này được tìm thấy cảnh 'được thiết lập trong năm 2009 tại thị trấn Vịnh Chesapeake ở Maryland, nơi một cái gì đó đã lây nhiễm cho nước ở đó.Nhưng nó không phải 100% biết nó là gì hoặc làm thế nào nó được truyền. Nhưng khi mọi người bắt đầu chuyển lên chết và những người khác bắt đầu làm những điều kỳ lạ, sợ hãi quay đầu hoảng sợ và thị trấn được tắt. Chính phủ tịch thu tất cả các đoạn băng video từ mọi nguồn có thể. Chính phủ không muốn bạn nhìn thấy điều này. Đây là cảnh quay được đặt lại với nhau bởi một phóng viên tin tức người đã có.

Hình ảnh trong phim

Từ khóa

Bình Luận