Vua Sư Tử Phần 3

Vua Sư Tử Phần 3 The Lion King 3 : Hakuna Matata (2004)

Nội dung phim

Phim Vua Sư Tử Phần 3 Online, Phần này được coi là phần 3 của The Lion King, mặc dù trong fần này sự xuất hiện của Simba không nhiều. Phàn này nhắc nhiều đến Timon (người bạn từ thuở thiếu thời của Sinba). Anh chàng trên con đường đi tìm "Vùng đất hứa" (hay chính xác hơn là "vùng đất không có việc làm" - vì Timon làm việc gì cũng hỏng). Phần 3 của film là một phần vui nhộn khiến bạn có thể thoải mái cười...

Hình ảnh trong phim

Từ khóa

Bình Luận