Vùng Chết Chóc

Vùng Chết Chóc Zone Of The Dead (2009)

Nội dung phim

Một cảnh sát giao thông vận tải, hộ tống tù nhân được giám sát bởi Interpol đặt ra cho Belgrade. tuyến đường này dẫn việc vận chuyển qua Pancevo, nơi mà họ gặp phải một thảm họa sinh thái và những người bị nhiễm bệnh đang cố gắng để giết chúng. Interpol đại lý Mortimer Reyes và Mina Milius sớm nhận ra rằng cơ hội duy nhất của họ cho thoát khỏi đám zombie nằm trong liên minh với các tù nhân nguy hiểm bí ẩn.

Vùng Chết Chóc - Zone of the Dead

Vùng Chết Chóc - Zone of the Dead

Vùng Chết Chóc - Zone of the Dead

Từ khóa

Bình Luận