Vùng Đất Quỷ Dữ: Nợ Máu

Vùng Đất Quỷ Dữ: Nợ Máu Resident Evil: Vendetta (2017)

Nội dung phim

Vùng Đất Quỷ Dữ: Nợ Máu, Resident Evil: Vendetta một cuộc chiến quy mô lớn bởi zombie. Khi mà một chất đọc hóa học đã bị thoát ra ngoài môi trường, khiến những người hít phái biến thành zombie và tấn công những khu phố lân cận. bộ ba Chris Redfield, Leon Scoot Kennedy và  Rebecca Chambers có mặt ở thành phố New York để ngăn cản cuộc tấn công này.

Hình ảnh trong phim

Từ khóa

Bình Luận